Tantra

Tantra is het leven accepteren zoals het is

klokjeschaalTantra is een zeer veel omvattend begrip afkomstig uit het Hindoeïsme en later het Boeddhisme in India. Tantra heeft een veelzijdige geschiedenis en is geadopteerd door verschillende religies en is in allerlei vormen en stromingen tot uitdrukking gebracht. Tantra zelf is geen religie. Het is meer een levenshouding, een filosofie, die in allerlei praktische vormen is uitgewerkt. De nadruk ligt in Tantra op de praktijk, de oefeningen en methode’s, zoals meditatie, mantra’s en het werken met het lichaam.Tantra betekent weven in de zin van het verenigen van de vele en vaak tegenstrijdige aspecten van het leven tot een harmonisch geheel. Tantra betekent ook verruiming doordat we tot meer vreugde en genot in staat zijn als we eenmaal onze eigen energieën hebben begrepen en verenigd. Binnen de Tantrische visie omarm je alles in het leven, je accepteert alles zoals het op je afkomt. Tantra doet zo een beroep op je eigen en onafhankelijk denken en handelen.

rozekwartsTantra is geen religie
Tantra is geen religie, het heeft geen eigen Goden, het bevat geen elementen van Godenverering of boetedoening. Zoals Tantra door het Hindoeïsme en Boeddhisme is geadopteerd, zo heeft Tantra ook uit deze spirituele tradities elementen en symbolen genomen. Maar Tantra is niet gericht op een hiernamaals, de kern van de Tantra is juist het accepteren van het leven zoals het zich aandient, in al zijn aspecten.
Tantra is verguisd en verketterd en zelfs voor een groot deel verdreven door allerlei religies met moraal, want het erkent dat we allen verschillend zijn. Omdat Tantra a-religieus is brengt het ook geen theologie over. Men bekeert zich niet tot het tantrisme, men verplicht zich tot niets.
Tantra schrijft niets voor, maar vraagt alleen maar te accepteren, de kosmische eenheid te zien in alles, vooral in jezelf. Tantra vertoont veel kenmerken die ook in het Chinese Taoísme te vinden zijn.
Tantra heeft geen georganiseerde structuur en door de afwezigheid van dogmatisch en gecentraliseerd gezag, is niemand bevoegd uit naam van Tantra te spreken. Je kan een Tantrische stroming vertegenwoordigen, maar niet de Tantra.

Tantra en de sexuele revolutie
Tantra wordt vaak verward met seks. Dat is jammer want Tantra is veel meer en veelomvattend. Tantra heeft een belangrijke rol gehad in de seksuele revolutie in de jaren 60. Toen is tantra vooral door vrouwengroepen omarmd als rechtvaardiging van seksuele emancipatie. Dit was goed voor vrouwen en later ook voor mannen. Seksuele expressie en vrijheid zijn belangrijk binnen de Tantra, maar slechts als deel van het meer omvattende streven naar totale zelfexpressie.

Tantra als levenskunst
Tantra is een manier van leven waarbij je er naar streeft alle soms tegenstrijdige aspecten van het leven tot een harmonieus geheel te verenigen. Tantra betekent in het Sanskriet ‘weven’, alle draden van het dagelijks leven weef je tot een mooi geheel of ze verwarren in een uitzichtloze kluwen. Tantra betekent verruiming van je mogelijkheden en groeien naar meer begrip en acceptatie.

Voor wie is Tantra?tantra
Tantra is voor iedereen. Mannen, vrouwen, paren, jongeren, ouderen. Ook paren en partners van hetzelfde geslacht kunnen vanuit de tantrische visie goed binnen Tantra terecht. Tantra aanvaardt homoseksualiteit en heteroseksualiteit als gelijkwaardig. Tantra is a-moreel, a-religieus en a-politiek, Tantra brengt geen enkel moraal met zich mee. In de Tantrische tradities zag men seksualiteit als iets heiligs, er bestonden geen vooroordelen over de liefde tussen twee personen van welk geslacht dan ook. Deze traditie wordt met liefde voortgezet.

Geef een reactie